Přetisky Sudet a Moravské Ostravy

Vratislavice
nad Nisou /
Maffersdorf

Vratislavice
nad Nisou /
Maffersdorf

Tento krátký přehled přetisků Vratislavic nad Nisou (Maffersdorf) si klade za cíl představit českým a slovenským sběratelům a badatelům toto provizorní vydání a podnítit je ve sběru informací a doplnění tohoto článku. K výzkumu jsem použil německy psanou literatůru, rozhovory s Gerhardem Späthem a veřejně přístupné zdroje.

Tímto článkem jsem chtěl požádat další sběratele těchto provizorií, kteří vědí více, o sdílení informací. Tyto nové informace bych přidával do těchto článků. Prosím kontaktujte mě na stránce Kontakt.

Mezi Libercem a Jabloncem leží malé městečko Vratislavice nad Nisou. Malé industriální město bylo známé výrobou textilu, koberců a keramiky a jako rodiště Konráda Heinleina, vůdce SdP. Dnes jsou Vratislavice městskou části Liberce. 

Vyobrazení rodného domu Konrada Henleina na dobové pohlednici. Německy mluvící české pohraničí Sudety.
Rodný dům Konráda Heinleina ve Vratislavicích nad Nisou

Československé úřady nadobro opustily Vratislavice až 7.10.1938 okolo 4. hodiny a vzali s sebou většinu poštovních cenin. SdP převzala provoz všech uřadů včetně pošty a stala se zákonodárným orgánem v oblasti. SdP okamžitě jmenovala jako jejího formálního představitele konzula Dr. Lierau z Liberce, nejvyššího říšského úředníka v oblasti. Na německém konzulátě byl sepsán podrobný protokol o přetisku československých známek a opatřen oficiální pečetí a byla zadána zakázka na výrobu přetiskového razítko firmě  Alfred Elstner, Rosenthall. Kvůli tomu, že Češi odnesli většínu poštovních cenin, byly známky na přetisk sesbírany z trafik a obchodů v okolí. Některé již bez poštovní platnosti. 

Zhotovené přetiskové razítko bylo doručeno 8.10.1938 k večeru a hned se začalo s přetiskem. Přetisky se prováděly až do 14.10.1938. Mezi dny 8. – 9.10.1938 platilo příležitostní razítko i jako poštovní. Při koupi přetištěné známky byla přirážka 5 Kčs. Tato přirážka se používala na financování SdP, na provoz pošty, k výrobě vlajek a na pomoc navrácejícím se sudetským a německým uprchlíkum z okolních lesů.  

SdP pověřila několik uředníku, aby prováděli kontrolu počtu prodaných a přetištěných známek a vytvořili jejich seznam. Díky těmto opatřením je známý přesný počet prodaných a přetištěných známek. Vratislavský přetisk byl tímto uznán říšským orgánem jako oficiální. 

Jak popisuje Dr. Hörr ve své knize „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes“ bylo zhruba 90 % všech známek hned orazítkováno, nebo označeno oslavným razítkem. Samostatné nerazítkované známky jsou težko k nalezení. 

Přetisky Vratislavic nad Nisou

Poštovní platnost vratislavských přetisků je od 8.10. – 16.10.1938. Bylo přetisknuto 138 typů československých známekV malém množství existují otočené, posunuté a dvojité přetisky a proto jsou velmi vzácné. Kupony známek nebyly vždy přetištěny a na přetisk se používalo jen jedno gumové razítko. Existuje jen jeden typ přetisku. 

Pretisk Vratislavice nad Nisou - Maffersdorf
typ 1

Vykřičník za slovemfrei“ je pod slovemsindpřesně mezi písmenyi“ a „n“. Přetisk je černohnědé černé barvy a tvar vykřičníku je tenký, a nahoře zakulacený. Hákový kříž je nakloněný mírně doleva, proto když nakreslíme přímku, která je vede podél pravého horního břevna kříže tak protne písmeno „W“ napůl. Častým používáním razítka se přetisk stával méně a méně zřetelným, proto když při ověřování pravosti kreslíme přímku měla by přiléhat na původni horní břevno kříže. 

Pretisk Vratislavice nad Nisou - Maffersdorf - typ 1
typ 1

Po příchodu německých vojsk se začaly zároven volně používat i říšské známky. Poštovní tarify byly přepočítávány v poměru 1 Kčs => 10Pf. Smíšená frankatura se objevuje nejčastěji v kombinaci se známkami Hitlera a Hindenburga. Tyto známky přinesla s sebou německá vojska a lidé je kombinovali s přetisky, aby ukázali, že jsou součásti Říše. 

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf- Michel 22
Mi. 22 a známka s Hindenburgem
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf- Michel 132
Mi. 132 a známka s Hitlerem

Státní znak

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 12
Mi. 12 (1000 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 13A
Mi. 13A (1500 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 15
Mi. 15 (1000 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 15K
Mi. 15K
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 16
Mi. 16

Portréty

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 21
Mi. 21 (600 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 22
Mi. 22 (500 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 23
Mi. 23 (1000 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 23
Mi. 23
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 24
Mi. 24 (2100 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 34
Mi. 34 (900 ks)

Krajiny, hrady, města

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 25
Mi. 25 (500 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 26
Mi. 26 (500 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 26 DD
Mi. 26 DD
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 27
Mi 27a (600 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 28
Mi. 28 (400 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 29
Mi. 29 (600 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 30
Mi. 30 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 30
Mi. 30
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 31
Mi. 31 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 33
Mi. 33 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 31 LS
Mi. 31 Ls
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 33 LS
Mi. 33 LS

Letecké

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 36
Mi. 36 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 37
Mi. 37 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 38
Mi. 38 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 39
Mi. 39 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 40b
Mi. 40b (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 41
Mi. 41 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 42
Mi. 42 (350 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 43
Mi. 43b (350 ks)

Doruční

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 44A
Mi. 44A (50 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 45 A
Mi. 45A (50 ks)

20. výročí bitvy u Arrasu

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 102
Mi. 102 (50 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - 20. výročí bitvy u Arrasu - Michel 103
Mi. 103 (50 ks)

Novinové - sokol v letu

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 48
Mi. 48 (100 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - 20. výročí bitvy u Arrasu - Michel 50
Mi. 50 (100 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel A45
Mi. A45 (3 ks)

Novinové - holubice

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Novinová Holubice- Michel 56
Mi. 56 (1000 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Novinová Holubice- Michel 59
Mi. 59 (600 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Novinová Holubice- Michel 60
Mi. 60 (200 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Novinová Holubice- Michel 61
Mi. 61 (200 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Novinová Holubice- Michel 62
Mi. 62 (200 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Novinová Holubice- Michel 63
Mi. 63 (200 ks)

100. výročí úmrtí K.H.Máchy

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 111
Mi. 111 (200 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 111LW
Mi. 111 LW
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 112
Mi. 112 (200 ks)

20. výročí bitvy u Zborova

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - 20. výročí bitvy u Zborova - Michel 116
Mi. 116 (80 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - 20. výročí bitvy u Zborova - Michel 117
Mi. 117 (80 ks)

Malá dohoda

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Malá dohoda- Michel 118
Mi. 118 (50 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Malá dohoda- Michel 119
Mi. 119 (50 ks)

150. výročí narození J. E. Purkyně

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - 150. výročí narození J. E. Purkyně - Michel 120
Mi. 120 (200 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - 150. výročí narození J. E. Purkyně - Michel 121
Mi. 121 (200 ks)

BIT 1937

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - BIT 1937 - Michel 124
Mi. 124 (200 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - BIT 1937 - Michel 125
Mi. 125 (200 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - BIT 1937 - Michel 126
Mi. 126 (200 ks)

Zimní sletové sokolské hry

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Zimní sletové sokolské hry - Michel 127
Mi. 127 (500 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Zimní sletové sokolské hry - Michel 128
Mi. 128 (500 ks)

Dětem

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Dětem - Michel 129
Mi. 129 (100 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Dětem - Masaryk - Michel 130
Mi. 130 (100 ks)

Legionářské

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Legionářské - Michel 131
Mi. 131 (600 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Legionářské - Michel 132
Mi. 132 (700 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Legionářské - Michel 133
Mi. 133 (1000 ks)

X. všesokolský slet v Praze (Fügner)

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - X. všesokolský slet v Praze (Fügner) - Michel 134
Mi. 134 (700 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - X. všesokolský slet v Praze (Fügner) - Michel 135
Mi. 135 (700 ks)
Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - X. všesokolský slet v Praze (Fügner) - Michel 136
Mi. 136 (700 ks)

Výstavy v Plzni a Košicích

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Výstavy v Plzni a Košicích - Michel 134
Mi. 137 WZ (200 ks)

Bloky

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Masaryk - Michel Blok 3
Mi. Blok 3 (20 ks)

Použité exempláře

Vratislavice přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Masaryk Trauermarke - Michel 123
Mi. 123 (75 ks)

Poštovní celistvosti

Dopis 1938 Sudety | Sudetenland | Maffersdorf
Dopis s 35 SZ II (příležitostní razítko použité jako poštovní)
Dopis 1938 Sudety | Sudetenland | Maffersdorf | Macha
Dopis s 111 a 112 (příležitostní razítko použité jako poštovní)
Dopis 1938 Sudety | Sudetenland | Maffersdorf
Dopis s 119 x 2 do Jablonce a se smíšenou frankaturou
Dopis 1938 Sudety | Sudetenland | Maffersdorf | Mi. 22 | Františkovy Lázně
Pohled s 22 do Františkových Lázni se smíšenou frankaturou

Zdroje: 

  1. Handbuch der Sudetenphilatelie, Gerhard A. Späth (2021)
  2. Die Postwerzeichnen des Sudetenlandes, J. Hugo Hörr (1941/1963)
  3. Michel – Deutschland-Spezial (2021)
  4. Sudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel, Julius Bochmann (1939)