Přetisky Sudet a Moravské Ostravy

Rumburk -
Dopisnice

Rumburk -
Dopisnice

Dopisnice jsou kvůli jejich vzácnosti velmi vyhledávané. Přetisk je přesný a čistý a byly přetištěny jen jedním typem přetisků, provedeným tiskárnou August Bartel (Buchdruckerei August Bartel) v Rumburku. 

Rumburk přetisk 5 - Sudety | Sudetenland | Rumburg

Kniha „Die Postwerzeichnen des Sudetenlandesuvádí opis faktury tiskařské firmy Bartel v Rumburku  
z 6. října 1938. Níže přeloženo do češtiny. 

—————————————————— 

                                                                                                                                                                                                                       Faktura 6. 10. 1938 

Poštovnímu uřadu, Rumburk 

Dodací listy z 30. 9. , 1. 10. , 1. 10. , 3. 10. , 5. 10. , 4. 10. , 7. 10. : 

Za tisk na: 

33 150 dopisnic 50 h (erby) 

2 200 dvojitých dopisnic 50 h (erby) 

850 dopisnic 1 Kč (erby) 

1 445 obrázkových dopisnic 1,20 Kč (Masaryk 1932) 

500 obrázkových dopisnic 50 h (Masaryk) 

250 obrázkových dopisnic 50 h (Fügner) 

450 dopisnic 1,50 Kč (Masaryk 1925) 

300 dopisnic 1,50 Kč (Masaryk 1933) 

100 dvojitých dopisnic 1,20 Kč (Masaryk 1925) 

75 dvojitých dopisnic 1,50 Kč (Masaryk 1925) 

—————————————————— 

39 320 kusů, to se rovná s 3 druhy dvojitých dopisnic 41 695 kusů.  

Tisk za 1 000 kusů je 9,60 Kč. 

400,25 Kč
======== 

Vyobrazení dopisnic

Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. K1
Mi. K1 (850 ks) státní znak přetištěný černě, vlevo nahoře prodejní cena (vydání 1933)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P1
Mi. P1 (450 ks) ohraničení z vavřínových listů a níže nápis "Československo - Tchecoslovaquie" (vydání 1926)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P2
P2 dvojkarta (100 ks) ohraničení z vavřínových listů a níže nápis "Československo - Tchecoslovaquie" (vydání 1926)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P3
P3 dvojkarta (75 ks) ohraničení z vavřínových listů a níže nápis "Československo - Tchecoslovaquie" (vydání 1926)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P4B8
P4 obrázek 8 (P4 dohromady 445 ks). Známé jsou obrázky č. 5 a 8. Ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo - Tchecoslovaquie". Vlevo dole číslo obrázku (vydání 1930).
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P5
P5 (150 ks), ohraničení z lipových listů a níže nápis "Československo - Tchecoslovaquie" (vydání 1931)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P6
P6 (100 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo - Tchecoslovaquie" (vydání 1933)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P7
P7 (31 168 ks), ohraničení z lipových listů. Vlevo nahoře prodejní cena (vydání 1937).
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P7I
P7I (2 000 ks) zrcadlově obrácený hákový kříž, ohraničení z lipových listů, vlevo nahoře prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P7 DD
P7DD dvojitý přetisk (? ks), ohraničení z lipových listů, vlevo nahoře prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P8
P8 dvojkarta (2 200 ks), ohraničení z lipových listů, vlevo nahoře prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P9B1
P9 obrázek 1 (P9 dohromady 1 000 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo – Tchecoslovaquie", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P9 obrázek 2 (P9 dohromady 1 000 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo – Tchecoslovaquie", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P9 obrázek 4 (P9 dohromady 1 000 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo – Tchecoslovaquie", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P9 obrázek 5 (P9 dohromady 1 000 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo – Tchecoslovaquie", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P9B1
P9 obrázek 6 (P9 dohromady 1 000 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo – Tchecoslovaquie", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P9 obrázek 7 (P9 dohromady 1 000 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo – Tchecoslovaquie", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P9B8
P9 obrázek 8 (P9 dohromady 1 000 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo – Tchecoslovaquie", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P10 obrázek 34 (P10 dohromady 500 ks), nahoře i dole horizontální nápis "Poznejte svoji vlast - propagujte její krásy poštou", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P10B69
P10 obrázek 69 (P10 dohromady 500 ks), nahoře i dole horizontální nápis "Poznejte svoji vlast - propagujte její krásy poštou", vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1937)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P11
P11 (50 ks), ohraničení z lipových listů přerušeno nápisem "Československo – Tchecoslovaquie", dole uprostřed prodejní cena
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P12 obrázek 1 (P12 dohromady 232 ks), bez ohraničení, vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1938)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P12 obrázek 2 (P12 dohromady 232 ks), bez ohraničení, vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1938)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P12 obrázek 3 (P12 dohromady 232 ks), bez ohraničení, vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1938)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P12 obrázek 5 (P12 dohromady 232 ks), bez ohraničení, vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1938)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P12 obrázek 6 (P12 dohromady 232 ks), bez ohraničení, vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1938)
Rumburk Dopisnice | Sudetenland | Sudety | Mi. P12B7
P12 obrázek 7 (P12 dohromady 232 ks), bez ohraničení, vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1938)
Rumburk | Rumburg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P12 obrázek 8 (P12 dohromady 232 ks), bez ohraničení, vlevo dole číslo obrázku a uprostřed prodejní cena (vydání 1938)