Přetisky Sudet a Moravské Ostravy

Mikulovice
/ Niklasdorf

Mikulovice
/ Niklasdorf

Tento krátký přehled přetisků Mikulovic ve Slezsku si klade za cíl představit českým a slovenským sběratelům a badatelům toto provizorní vydání a podnítit je ve sběru informací a doplnění tohoto článku. K výzkumu jsem použil německy psanou literatůru, rozhovory s Gerhardem Späthem a veřejně přístupné zdroje. Tímto článkem jsem chtěl požádat další sběratele těchto provizorii, kteří vědí více o sdílení informací. Tyto nové informace bych přidával do těchto článků. Prosím kontaktujte mě na stránce Kontakt.

Obec Mikulovice ve Slezsku leží v severní části Čech asi 10 km od dřívějších německých hranic. Technicky náležela do okresu Jeseník (Freiwaldau). Obec byla významné rekreační a průmyslové středisko Sudet. Naprostá většina z tehdejších 3 300 obyvatel byli Němci. 

Mikulovic ve Slezsku | Niklasdorf | Sudety | Sudetenland
Dobová pohlednice Mikulovic ve Slezsku.

Mikulovice (Niklasdorf) a sousední Vidnava (Weidenau) se v druhé polovině září 1938 staly dějištěm mnoha roztržek a bojů mezi českými vojáky a Freikorps. Mnoho místních uteklo před boji do lesů a německého pohraničí. Již od 22. – 24. 9. 1938 se povedlo částečně a bez bojů vytlačit sudetským Němcům a Freikorps  české jednotky z vesnic ležících v okrese Jeseník (Freiwaldau). 22. září několik stovek příslušníků Freikorpsu obsadilo město Vidnava. Dva čeští pohraničníci padli a mnoho jich bylo zajato. Freikorps měli jednoho mrtvého. Při obsazování poštovního úřadu zemřeli  
4 čeští zaměstnanci. Nakonec byli Češi násilím zatlačeni za Písečnou (Sandhübel), a proto se mohlo hodně uprchlíků vrátit z okolních lesů. 

Defilující jednotky Freikorps v Sudetach 1938

Během bojů o Mikulovice samotné uprchl před Čechy i sudetoněmecký vedoucí pošty a vzal si s sebou většinu zásob českých známek. 

Celá oblast Mikulovice byla v období od 24. 9. 1938 až do 6. 10. 1938 dočasně autonomní oblast, dokud do ní nevstoupil Wehrmacht  (jako Aš a Rumburk). Nevládla tam ani Praha ani Berlín a v celé oblasti měli zákonodárnou moc SDP a Freikorps. 

Kromě policie a soudu se snažili noví vládci oblasti uvést do chodu i poštu. Protože se dříve zmíněný uprchlý poštmister, který měl s sebou většinu známek vyšších hodnot, ješte nevrátil, rozhodla se SDP použít pro přetisk známky z okolních trafik a prodejen. Našlo se malé a velice různorodé množství kolem 8 000 – 9 000 kusů většinou nízkých hodnot. Proto má provizorní vydání Mikulovic tak malý náklad, obsahuje již poštovně neplatné české známky a má obrovskou až nelogickou různorodost. 

Poté co Freikorps nadobro vyhnali české jednotky, se sudetští uprchlíci začali vracet z okolních lesů  
a německého pohraničí, včetně uprchlého poštmistra se zachráněnou zásobou známek. Jeho nepřítomnost trvala přesně 6 dní, během kterých byl poštovní úřad podobně jako v Karlových Varech chvíli obsazen Freikorps a pak zase Čechy. I tyto známky byly přetištěny a prodávány na poštovních přepážkách. Poštovní schránky a pobočky v době převratu nefungovaly. Všechny dopisy musely nejdříve na kontrolu na stanoviště Freikorps a poté byly odneseny na Poštovní úřad. Stejně to platilo na všech pobočkách a v dalších okolních obcích. 

Přetisky Mikulovic

Mikulovické provizorní vydání obsahuje asi 120 dosud známých známek a má poštovní platnost od 28. 9. 1938 do 6. 10. 1938. 

Zakázku na přetisk známek v černé barvě a hodnotě 1; 1,20; 2; 4,50 koruny obdržela z rukou velení Freikorps dnes neznámá tiskárna v krajském městě. 

Přetisk byl proveden knihtiskem a bez ohledu na předchozí hodnotu známek a jejich poštovní platnost. (Knihtisk je charakteristický svou vahou. Na druhé straně známky je zřetelně vidět vytlačená nominální hodnota). 

Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 52
Mi. 52 (? ks)

Přetištěné známky byly prodávány na poštovních přepážkách jen 4 dny a to od 28. 9. 1938 do 1. 10. 1938. Známky se začaly prodávat 28. 9. 1938 v sobotu, ale oficiálně se považuje za první den pondělí, 30. 9. 1938. Dr. Hörr uvádí, že existují i dopisy ze dne 28. 9. 1938, kdy byla korespondence pod rouškou tmy převážena na motorce jednotkami Freikorps oblečenými v civilu až do Hlucholaz (Ziegenhals), kde byla překládána do poštovních aut. 

Poštovné bylo ustanoveno takto: 

  1. Pohlednice uvnitř obsazených území. 1 koruna
  2. Dopisy uvnitř obsazených území. 1,20 koruny
  3. Dopisy do Říše a mezinárodní. 2 koruny
  4. Spěšné dopisy a dopisy s dodejkou. 4,50 koruny

Existuje dokument uveden v knize „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes„, který potvrzuje oficiální platnost přetisků. V českém překladu zní takto: 

……………. 

Tímto se potvrzuje, že během osvobození v obci Mikulovice, jejíž poštmistr utekl a zamkl skříň se známkami, což vedlo k jejich nedostatku, byly přetištěny známky různých hodnot. Počet provizorně přetištěných známek je malý. 

Mikulovice, 30. října 1938              Velitel úderné skupiny, která osvobodila Mikulovice. 

……………. 

Mikulovice | Freikorps | Sudety | 1938
Dokument z knihy "Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes" potvrzující poštovní platnost Mikulovických přetisků. Podepsáno velitelem Freikorps.

Dle vydání „Die Poswertzeichnen des Sudetenlandes 1941“ existovalo zhruba 71 přetisknutých známek. Vydání této knihy z roku 1963 už ale uvádí přes 110 známých přetisků. 

V Mikulovicích se přetiskovaly pásky a existují obrácené i posunuté přetisky. 

Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 14 K
Mi. 14K (1 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 14 S
Mi. 14S (1 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 99 LSs
Mi. 99 LSs (1 ks)

V knizeHandbuch der Sudetenphilatelie“ se Gerhard Späth zmiňuje o tzv. „modrém Niklasdorfu“ (blaue Niklasdorf). Je to přetisk 27, kterého existovaly jen dva exempláře. Jedná se o dva dopisy, na kterých je přetisk s páskou a číslem tisku 1/1A. Teprve později byl objeven třetí, rovněž na dopise. 

27 (3 ks) na blanko dopise tzv. třetí "modrý Niklasdorf"

Poštovní razítko Mikulovic

Poštovní razítko Mikulovic 

Podle knihy „Sudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel 1939“ používaly Mikulovice české razítko typu „4 a 
s písmeny „a“ a „c“ v černé barvě. 

Aš přetisk známky - sudety - sudetenland - poštovní razítko

Česká razítka: 

       Mikulovice ve Slezsku –  s písmeny –  a, c 

Nacionalizovaná razítka: 

       Niklasdorf –  s písmenem – b 

Oslavná razítka:   

       Die befreite sudetendeutsche Marktgemeinde Niklasdorf – červená a fialová 

       Der sudetendeutsche Marktflecken. Niklasdorf – červená

Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 15
Mi. 15 s českým razítkem a oslavným razítkem v červené barvě.
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 18
Mi. 18 s českým razítkem a oslavným razítkem ve fialové barvě
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 1
Mi. 1 (75 ks) s razítkem 6.X.38-12

Vyobrazení některých přetisků

Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 1
Mi. 1 (75 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 2
Mi. 2 (75 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 4
Mi. 4 (120 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 7
Mi. 7 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 8
Mi. 8 (40 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 9
Mi. 9 (30 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 11
Mi. 11 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel A 11
Mi. A11 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 13
Mi. 13 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 14
Mi. 14 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 15
Mi. 15 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 16
Mi. 16 (120 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 17
Mi. 17 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 19
Mi. 19 (620 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 20
Mi. 20 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 22
Mi. 22 (? ks)
Niklasdorf | Mikulovice | pretisk znamky | Sudety
Mi. 23 (30 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 26
Mi. 26 (45ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 36
Mi. 36 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 41
Mi. 41 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 42 PI
Mi. 42 PI
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 47
Mi. 47 (130 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 49
Mi. 49 (2 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 50
Mi. 50 (40 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 51
Mi. 51 (50 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 52
Mi. 52 (? ks)
Mikulovice | Niklasdorf | Sudetenland | Pretisk Znamky | Michel 53
Mi. 53 (55 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 54
Mi. 54 (50 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 56
Mi. 56 (100 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 64 PI
Mi. 64 PI
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 65
Mi. 65 (50 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 73
Mi. 73 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 75
Mi. 75 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 76
Mi. 76 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 81
Mi. 81 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 85 Lw
Mi. 85 Lw (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 86
Mi. 86 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 87
Mi. 87 (40 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 88
Mi. 88 (40 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 91
Mi. 91 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 92
Mi. 92 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 92
Mi. 93 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 94
Mi. 94 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 99
Mi. 99 (60 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 101
Mi. 101 (60 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 104
Mi. 104 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 107
Mi. 107 (45 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 108
Mi. 108 (150 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 109
Mi. 109 (150 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 110
Mi. 110 (? ks)
Mikulovice | Niklasdorf | Sudetenland | Pretisk Znamky
Mi. 111 (75 ks/ 2ks s paskou)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 113
Mi. 113 (100 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 113. ZFW
Mi. 113 ZFw (12 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 114
Mi. 114 (30 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 117
Mi. 117 (? ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 118
Mi. 118 (100 ks)
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf - Michel 120
Mi. 120 WZ (20 ks)

Bloky

Mi. B3 (? ks)
Mi. B2 (10 ks)

Poštovní celistvosti

Dle dlouhodobého výzkumu Dr. Hörra, jak uvádí v knize „Die Poswertzeichnen des Sudetenlandes 1963″, existuje něco mezi 300 – 320 poštou prošlými ceninami s Mikulovickým přetiskem a z toho zhruba 90 – 100 expresních psaní. 

Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf
Dopis s 93 (50 ks) s razítkem osvobození v červené barvě a českým razitkem
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf
Dopis s 117 Zf w (50 ks) s razítkem osvobození v červené barvě a českým razitkem
Mikulovice přetisk známky - sudety - sudetenland - Niklasdorf
Dopis s 15 s razítkem osvobození v červené barvě a českým razitkem
Niklasdorf | Sudety | Sudetenland | Mikulovice | 1938
Mi. 1 (75 ks) na lístku příslušníka Freikorps z Friedebergu (Žulová) kousek od Jeseniku
Niklasdorf | Sudety | Sudetenland | Mikulovice | 1938
Mi. 1 (75 ks) na lístku příslušníka Freikorps

Zdroje:

1. Handbuch der Sudetenphilatelie, Gerhard A. Späth (2021)

2. Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes, J. Hugo Hörr (1941 /1963)

3. modernidejiny.cz 4. Michel – Deutschland-Spezial 2021

4. POFIS Československo 1918 -1939 (2015)