Přetisky Sudet a Moravské Ostravy

Karlovy Vary /
Karlsbad

Karlovy Vary /
Karlsbad

Tento krátký přehled přetisků Karlových Varů (Karlsbad) si klade za cíl představit českým a slovenským sběratelům a badatelům toto provizorní vydání a podnítit je ve sběru informací a doplnění tohoto článku. K výzkumu jsem použil německy psanou literatůru, rozhovory s Gerhardem Späthem a veřejně přístupné zdroje. Tímto článkem jsem chtěl požádat další sběratele těchto provizorii, kteří vědí více o sdílení informací. Tyto nové informace bych přidával do těchto článků. Prosím kontaktujte mě na stránce Kontakt.

Asi 110 km západně od Prahy na soutoku Ohře a Teplé leží světoznámé lázeňské město Karlovy Vary. Léčili se zde císaři, králové i básníci. Naprostá většina obyvatel byla německé národnosti nebo Češi mluvící německy. 

Karlovy Vary | Karlsbad 1939 | Pohlednice
Karlovy Vary (1939)

Provizorní vydání Karlových Varů je mezi sběrateli velmi oblíbené díky barevnosti přetisků. Existuje velké množství zvláštností jako obrácené přetisky, přetisky posunuté na stranu, zaměněné typy přetisků, nebo zaměněné barvy. Tyto zvláštnosti existují ve velmi malém množství, a proto patří k největším raritám.

Karlovy Vary | Karlsbad 1938 | Adolf Hitler
Adolf Hitler v čele průvodu v obsazených Karlových Varech (4. října 1938).

Českoslovenští vojáci a úředníci se poprvé stáhli z Karlových Varů v noci z 30. 9. na 1. 10. 1938. Vzali s sebou  
z poštovních úřadů všechny ceniny a zásoby známek ze všech poštovních úřadů v oblasti kromě několika malých, na které se ve spěchu pravděpodobně zapomnělo. Několik málo sudetských poštovních úředníků obsadilo poštovní úřady, ale záhy zjistili, že nemají žádné formuláře, razítka a známky, a tak se rozhodli improvizovat. 

Karlovy Vary | Karlsbad 1938 | Adolf Hitler
Odstraňování českých nápisů z pošty

Povedlo se jim najít několik zapomenutých razítek a sesbírát známky po trafikách, od lidí a z menších poštovních poboček. Některé známky však pozbývaly poštovní platnosti. Úředníci vybrali 3 velikosti přetiskového razítka, které odpovídaly velikosti známky. Jejich výrobou byla pověřena firma Erich Schmoll, Stempelerzeugungsstätte z Karlových Varů, která razítka doručila na poštovní úřad dopoledne 1. 10. 1938. 

  1. kusy razítka malé velikosti (typ 1)
  2. kusy razítka velké velikosti s plným hákovým křižem (typ 2)
  3. kusy razítka střední velikosti s dutým hákovým křižem (typ 3)
Karlovy Vary | Přetisk známky | Karlsbad
typ 1
Karlovy Vary | Přetisk známky | Karlsbad
typ 2
Karlovy Vary | Přetisk známky | Karlsbad
typ 3

Bylo rozhodnuto použít tři přetiskové barvy, a to červenou, zelenou a fialovou. Známky byly přetisknuty takovou barvou, aby byl přetisk co nejviditelnější na barevném podkladu známky. 

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 14
Mi. 14 (červený přetisk)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 10
Mi. 10 (zelený přetisk)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Maffersdorf - Michel 12
Mi. 12 (fialový přetisk)

3 razítka typu 1: 

Karlsbad 1938 razítko 1.1.
razítko 1.1.
Karlsbad 1938 razítko 1.2
razítko 1.2
Karlsbad 1938 razítko 1.3
razítko 1.3

1.1 tečka za “1” je níže než tečka z “X” (hákový kříž je svisle) 

1.2 tečka za “1” je níže než tečka z “X” (hákový kříž je nahnutý doleva) 

1.3 tečka za “1” je stejně vysoko jako tečka z “X” (hákový kříž je nahnutý doprava) 

2 razítka typu 2: 

Karlsbad 1938 razítko 2.1
razítko 2.1
Karlsbad 1938 razítko 2.2
Karlsbad 1938 razítko 2.1

2.1 čára se dotýká spodu „d“ ve slově „Karlsbad“ (hákový kříž je svisle) 

2.2 horní čára protíná „d“ ve slově „Karlsbad“ uprostřed (hákový kříž je nahnutý doprava) 

2 razítka typu 3: 

Karlsbad 1938 razítko 3.1
razítko 3.1
Karlsbad 1938 razítko 3.2
razítko 3.2

3.1 čára se dotýká „d“ zespodu ve slově „Karlsbad“ (hákový kříž je svisle) 

3.2 čára se dotýká „d“ zespodu ve slově „Karlsbad“ (hákový kříž je nahnutý doleva) 

Na vše se spěchalo. Poštovní úřad už otevíral, přitom s přetiskem známek se teprve začalo. Dne 1. 10. 1938 kolem 17.30 se Češi vrátili s vojenskou pomocí a úřad znovu obsadili. Prohledali sudetské poštovní úředníky, vyslechli je a vykázali pryč. Úřad zůstal obsazen Čechy až do 3. 10. 1938 18.30. 

Zajímavé je, že už 1. 10. 1938 až do znovuobsazení úřadu v 17.30 téhož dne pošta fungovala a bylo odesláno malé množství dopisů. Tímto vznikla zvláštnost „razítko prvního dne“ (EST – Ersttagsstempel). Protože je množství odeslaných dopisů s tímto razítkem minimalní, jsou dopisy s tímto razítkem velmi ceněné. 

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 3A EST
3A EST s razítkem 1.X.3.../4b
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 46 ZFw EST
Mi. 46 ZFw EST 1.X.38-8/4d
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 56 EST
56 EST s razítkem 1.X.38-14/4d

Asi 4 úředníci zvládli během 1. a 4. října 1938 přetisknout na 30 000 známek. Známek bylo 63 druhů, 7 různých razítek a 3 rozdílné barvy. A k tomu ještě dopisnice. Člověk si musí představit jejich nasazení a zápal pro věc. Kvůli spěchu a neustalému pocitu ohrožení při přetisku známek docházelo k chybám. Známé jsou posunuté, neúplné, převrácené a špatně použité barvy přetisků. Často jsou k vidění i různé odstíny těchto tří barev. 

V knize „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes“ jsou uvedeny dva dopisy od nejmenovaného karlovarského lekáře Dr. Hörrovi, které vykreslují tehdejší události v Karlových Varech (přeloženo do češtiny níže). 

1. dopis německého karlovarského lekáře Dr. Hörrovi

Protože jsem během těchto dní pobýval na dovolené v Říši, a né v Karlových Varech, nemůžu bohužel nic dodat k době vzniku přetisků a co jí předcházelo. Musel jsem si tehdy svou dovolenou nedobrovolně prodloužit, protože byly uzavřené hranice. Hranice mezi Říší a Sudetami se znovu otevřely až 4. 10. 1938. V té době jsem pobýval v Lipsku a hned po otevření jsem vyrazil zpět do Karlových Varů. 4. 10. 1938 jsem dorazil vlakem do Chebu, protože dráha do Karlových Varů ještě nebyla v provozu, musel jsem cestovat zpět autem. 

Dopoledne 4. 10. 1938 navštívil Karlovy Vary vůdce. Hned tohoto dne odpoledne jsem vyrazil na hlavní poštu. Přestože už byly úřední hodiny, byly hlavní dveře zamčeny. Uvnitř i venku se tlačilo velké množství lidí. Po nějákých  
15–20 minutách jsem byl vpuštěn dovnitř a musel jsem se zařadit do dlouhé fronty. Ze začátku jsem netušil, že tito lidé také chtějí koupit karlovarská provizoria. Myslel jsem si, že u příležitosti příjezdu vůdce se razítkuje speciálním razítkem, nebo že byl vydán nějáký pamětní aršík. Jakou jsem měl ale radost a byl příjemně překvapen, když jsem spatřil nové přetisky. Každý dostal jen několik známek (6–10 kusů) nižších hodnot. Všechny vyšší hodnoty, jak mi sdělila poštovní úřednice, která je prodávala, už byly vyprodány dopoledne. 

Když jsem přišel později podruhé, dostal jsem už jen 4 kusy. Potom už uzavřeli přepážku, protože končily uřední hodiny. Další dny 5. 10. a 6. 10. se prodávaly známky už jen po 2 kusech. Později jsem s jedním známým sběratelem vyměnil ještě několik kusů (Dětem, Fugner) za několik cenných rakouských známek. Jak jsem později zjistil, byly zbytky zásob českých známek sesbírány ze všech 5 karlovarských poštovních úřadů a dopraveny na hlavní poštovní uřad, aby byly úředně přetištěny gumovým razítkem. 

Čistě v Karlových Varech měly tyto přetisky poštovní platnost od 4. 10. do  6. 10. 1938, zároveň bylo možné používat české nebo říšské známky. Od 7. 10. 1938 až do 15. 10. 1938 byla tato provizoria trpěna a stále frankována  
(i když neměla poštovní platnost). 

Osobně jsem 13. 10. 1938 poslal doporučený dopis z Karlových Varů a nalepil na něj 2 přetisky 3,50 Kčs a 50 h  
a 2 kusy 1 Pf = 0,40 RM. Směnný kurz byl tehdy 1 : 10 (4 Kčs byly 0,4 Říšské marky). Musel jsem k tomu ale ještě přilepit jednu 40 Pf známku. Karlovarské přetisky mi byly orazítkovány. 

Jinak to bylo v ostatních městech okresu, kde trošku panoval chaos. Poštovní úřednice, většinou penzionované Sudeťačky, ještě neobdržely nové směrnice a používaly staré české. Každé okresní město mělo trošku jinou poštovní platnost. 

2. dopis německého karlovarského lekáře Dr. Hörrovi

V tomto druhém dopise bych Vám chtěl dokázat, že karlovarská provizoria neměla platnost jen v Karlových Varech, ale i v dalších městech karlovarské oblasti. Karlovarská provizoria byla nejen na obyčejných pohlednicích a dopisech, ale i na dopisnicích. Prosím, zmiňte tuto informaci ve Vaší knize „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes„. Na karlovarském poštovním úřadě se prodávaly i české dopisnice z 10. setkání sokolů s natištěnou známkou s Fugnerem. Viděl jsem děti, ženy, muže, sběratele i nesběratele známek, příslušníky SA, SS, policie, vojáky (dokonce I vysoké šarže), jak stojí dlouhou frontu. Každý chtěl mít jasný důkaz této historické události – Karlovy Vary, konečně německé. Nikdo se nezalekl vystát dlouhou frontu, nejdříve čekat před vstupem na poštu a pak si ještě počkat před přepážkou. Pohlednic s karlovarskými provizorii si velice cením, obzvlášť těch s razítkem. Vlastním ještě další dva kusy.  
V poslední době jsem jich v Karlových Varech moc neviděl. 

Další zajímavostí je, že se karlovarské přetisky začaly objevovat v německých aukcích již v roce 1940. Níže je český překlad popisu aukce firmy Hans Grobe, Hannover. 

Velká sbírka sudetských přetisků, až na několik málo kusů, karlovarské vydání. Známky jsou z velké části na dopisech do Říše. Sbírka pochází z majetku jednoho okupačního důstojníka, který tímto garantuje jejich pravost. Nabízí se vám jedinečná příležitost rozšířit sbírku o tyto hledané kusy. 

Hans Grobe Aukce Karlsbad
Aukční katalog firmy Hans Grobe, Hannover (1940)

Poštovní razítko Karlových Varů

Podle knihy „Sudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel 1939používaly Karlovy Vary tzv. „nacionalizované české razítkotypu „4 a“ v černé barvě (nacionalizované razítko je české dvojjazyčné razítko, u kterého byl odstraněn český název místa). Na razítku s označením “7a” níže lze vidět zbytky odstraněného českého nápisu „Karlovy Vary“. 

Aš přetisk známky - sudety - sudetenland - poštovní razítko

Nacionalizovaná razítka uvedena v knize „Sudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel 1939“: 

   Karlsbad 1 –  s písmeny – 4b, 4d, 5b, 7a, 9a 

Nacionalizovaná razítka uvedena v knize „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes 1941“: 

  Karlsbad 1 –  s písmeny – 4a, 4b, 4d, 5b, 5g, 6b, 7a, 9a 

  Karlsbad 5 –  s písmeny – a, b 

České razitko:

  Karlovy Vary 1 – s písmeny – 4c, 4d

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 10K
10 K s razítkem 4.X.38-.. /7a
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 62F
62 F s razítkem 4.X.38-12/9
Unikát s razítkem s 4.X.38-14/4d

Státní znak

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 1
Mi. 1 (164 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 2
Mi. 2 (2220 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 2 K
Mi. 2 K (3 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 2 FK
Mi. 2 FK (1 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 3 A
Mi. 3A (2815 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 3B
Mi. 3B (? ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 5
Mi. 5 (1910 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 5K
Mi. 5 K (? ks)

Portréty

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 6
Mi. 6 (410 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 6DD
Mi. 6 DD
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 7
Mi. 7 (3670 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 8
Mi. 8 (730 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 9
Mi. 9 (5270 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 9
Mi. 9 F/DD
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 9
Mi. 9 a 9 - (modrá)

Krajiny, hrady, města

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 10
Mi. 10 (394 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 11
Mi. 11 (210 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 12
Mi. 12 (305 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 13
Mi. 13 (240 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 14
Mi. 14 (270 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 15
Mi. 15a (198 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 16
Mi. 16 (112 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 17
Mi. 17 (118 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 18
Mi. 18 (112 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 19
Mi. 19 (58 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 19 FS
Mi. 19 FS (3 ks)
Sudetenland | czechoslovakian stamp overprint | german occupation | Karlovy Vary | Carlsbad | 1938 | Michel 10S
Mi. 10 S

Letecké

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 20
Mi. 20 (105 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 21
Mi. 21 (105 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 22
Mi. 22 (31 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 23
Mi. 23 (25 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 24
Mi. 24 (17 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 25
Mi. 25 (21 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 26
Mi. 26 (20 Ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 27
Mi. 27 (18 ks)

Doruční

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 28
Mi. 28 (214 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 29
Mi. 29 (232 ks)

Doplatni - definitívní vydání

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 30
Mi. 30 (134 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 32
Mi. 32 (820 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 32
Mi. 32 (820 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 33
Mi. 33 (237 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 34
Mi. 34 (205 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 35
Mi. 35 (640 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 37
Mi. 37 (490 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 38
Mi. 38 (205 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 38F
Mi. 38 F (? ks) (modrá)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 39
Mi. 39 (75 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 39K
Mi. 39 K (? ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 40
Mi. 40 (45 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 41
Mi. 41 (20 ks)

Smuteční

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 45
Mi. 45 (180 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 46
Mi. 46 (114 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 46 ZFw
Mi. 46 ZFw (? ks)

Zimní sletové sokolské hry

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 49
Mi. 49 (110 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 50
Mi. 50 (110ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 50K
Mi. 50 K (10 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 49ZFw
Mi. 49 ZFw (11 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 50ZFw
Mi. 50 ZFw (11 ks)

Zimní sletové sokolské hry

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 51 a
Mi. 51 a (113 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 51 b
Mi. 51 b (113 ks)
Mi. 52 (3 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 51F
Mi. 51F (3 ks)

Legionářské

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 54
Mi. 54(? ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 55
Mi. 55(124 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 56
Mi. 56 (150 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 56F
Mi. 56 F (? ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 56 FII
Mi. 56 FII (2 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 54 ZFw
Mi. 54 ZFw

X. všesokolský slet v Praze (Fügner)

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 57
Mi. 57 (297 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 58
Mi. 58 (255 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 59
Mi. 59 (415 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 57 ZFw
57 ZFw (2 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 58 ZFw
Mi. 58 ZFw (2 ks)

Výstavy v Plzni a Košicích

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 62
Mi. 62 (615 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 62K
Mi. 62 K (? ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 63
Mi. 63 (452 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel 62WZ
Mi. 62 WZ (110 ks)

Výstava poštovních známek Bratislava

Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel Blok 1
Mi. Blok 1 (144 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel Blok 1 K
Blok 1 K (2 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel Blok 1 ZFw
Blok 1 ZF w (1 ks)
Karlovy Vary přetisk známky - sudety - sudetenland - Karlsbad - Michel Blok 2
Mi. Blok 2 (60 ks)

Poštovní celistvosti

Karlovy Vary | Sudety | Pohled s 37 s českým razítkem 5.X.38 do Mnichova.
Pohled s 37 s českým razítkem 5.X.38 do Mnichova.
Karlsbad | Karlovy Vary Dopis s razítkem 4.X.38-14/4d a 22 s kuponem s číslem
Dopis s razítkem 4.X.38-14/4d a 22 s kuponem s číslem
Karlsbad | Karlovy Vary Dopis s razítkem 8.X.38-../7a a se smíšenou frankaturou
Dopis s razítkem 8.X.38-../7a a se smíšenou frankaturou
Dopis s razítkem 4.X.38-14/4d a se smíšenou frankaturou (Zeppelin sudetský let)
Dopis s razítkem 4.X.38-14/4d a se smíšenou frankaturou (Zeppelin sudetský let)
Dopis s razítkem 4.X.38-../4d do Stuttgartu se známkami 47 a 48
Dopis s razítkem 4.X.38-../4d do Stuttgartu se známkami 47 a 48
Karlovy Vary | Sudety | Art Deco obálka s 34 a 63 EST
Art Deco obálka s 34 a 63 EST

Dopisnice

Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P3
Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P4
Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P4 s razítkem Feldpost
Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P5
Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P6 obrázek 6
Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P6 obrázek 8
Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P7 obrázek 6
Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P7 obrázek 7
Karlovy Vary | Karlsbad | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P8 obrázek 84 + MI. 3A a 62

Zdroje:

1. Handbuch der Sudetenphilatelie, Gerhard A. Späth (2021)

2. Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes, J. Hugo Hörr (1963)

3. modernidejiny.cz 4. Michel – Deutschland-Spezial 2021

4. POFIS Československo 1918 -1939 (2015)