Přetisky Sudet a Moravské Ostravy

Konstantinovy
Lázně

Konstantinovy
Lázně / Konstantinsbad

Tento krátký přehled přetisků Konstantinových Lázní si klade za cíl představit českým a slovenským sběratelům a badatelům toto provizorní vydání a podnítit je ve sběru informací a doplnění tohoto článku. K výzkumu jsem použil německy psanou literatůru, rozhovory s Gerhardem Späthem a veřejně přístupné zdroje. Tímto článkem jsem chtěl požádat další sběratele těchto provizorii, kteří vědí více o sdílení informací. Tyto nové informace bych přidával do těchto článků. Prosím kontaktujte mě na stránce Kontakt.

Městečko Konstantinovy Lázně leží uprostřed lesů,  v tzv. lázeňském trojúhelníku cca 40 km od Plzně v kraji bohatém na překrásnou přírodu. Dříve byly tyto lázně oblíbeny Rakušany a po rozpadu Rakousko-Uherska i Čechoslováky. Obyvatelstvo Konstantinových lázní bylo z drtivé většiny německy mluvící. 

Konstantinovy Lázně v Sudetech | Sudetenland
Dobová pohlednice: Konstantinovy Lázně, Sudetská Župa.

Provizorní vydání Konstantinovy Lázně

Provizorní vydání Konstantinovy lázně má poštovní platnost od 2. 10. 1938 do 10.10.1938. Množství přetištěných známek z této doby je minimálně od 5 do maximálně 150 kusů. Žádné zvláštnosti, jako např. dvojité přetištění, nejsou dodnes známy. Taktéž žádná páska nebyla údajně nikdy přetištěna (nejsou známy žádné případy). Známky s páskou bez přetisku jsou velmi vyhledávané. Podle Gerharda Spätha maximálně 12 % přetištěných známek může mít nepřetištěnou pásku. Dosud známé jsou přetisky na 35 různých českých znamkách.

Přetisk se tehdy prováděl knihtiskem s nápisem „Sudetenland“ horizontálně přes známku a byl proveden tiskárnou „Metka“ v Bezdružicích (Weseritz). 

Konstantinovy Lazne | Pretisk | Sudetenland | Sudety | Konstantinsbad

    Knihtisk je charakteristický svou vahou, na druhé straně známky tak byl zřetelně vidět vytlačený nápis „Sudetenland“. 

Konstantinovy Lázně přetisk české známky Mi. 20 1938 Sudety | Sudetenland
Mi. 20 (5 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 7591 - Start 2000 Euro - Prodáno 7500 Euro

Poštovní razítko Konstantinových Lázní

Podle knihy „Sudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel 1939používaly Konstantinovy Lázně české razítko a poté tzv. „nacionalizované české razítkotypu „4 a“ s písmenem „a“ v černé barvě. Nacionalizované razítko je české dvojjazyčné razítko, u kterého byl odstraněn český název místa. 

Aš přetisk známky - sudety - sudetenland - poštovní razítko

Nacionalizovaná razítka: 

       Konstantinsbad –  s písmenem – a 

Večer 8. 10. 1938 kolem šesté hodiny bylo poštovní razítko Konstantinových Lázní nacionalizováno (český název Konstantinovy Lázně byl odstraněn). Poté se používalo jen razítko s místemKonstantinsbad„. Proto byly na chvíli kolem 6. hodiny 8. 10. 1938, kdy se nacionalizace razítka prováděla, možné obě varianty. 

Konstantinovy Lázně poštovní razítko 4a 1938 Sudety | Sudetenland
české poštovní razítko 4a
Konstantinovy Lázně nacionalizované poštovní razítko 4a 1938 Sudety | Sudetenland
nacionalizované poštovní razítko 4a
Konstantinovy Lázně nacionalizované poštovní razítko 4a po platnosti 1938 Sudety | Sudetenland
nacionalizované poštovní razítko 4a (po oficiální platnosti)
Konstantinovy Lázně nacionalizované poštovní razítko 4a po platnosti 1938 Sudety | Sudetenland
nacionalizované poštovní razítko 4a (po oficiální platnosti)

Odpověď na dopis Dr. Hörra poštovnímu úřadu Konstantinovy Lázně

KnihaDie Postwertzeichnen des Sudetenlandesuvádí odpověd poštovního úřadu Konstantinovy Lázně doktoru Hörrovi (přeloženo do češtiny): 

Poštovní úřad Konstantinovy Lázně                                                                                                         Konstantinovy Lázně, 26.5.1940 

Pan Dr. J. Hugo Hörr 

Bensheim / Auerbach 

Na otázky k Vašemu výzkumu Vám sdělujeme toto: 

Otázka 1:  Kdo převzal během období od 30. 9. – 10. 10. 1938 (období, kdy Češi obklíčili oblast a  poštovní služba přecházela z Prahy na Německou říši) v oblasti Konstantinových Lázní poštovní službu? 

Odpověď:  Představenstvo dřívějšího poštovního úřadu, který tehdy organizoval poštovní službu pro  Bezdružice (Weseritz), Úterý (Neumarkt), Krsy (Girsch), Číhanou (Tschihana), Planou u  Mariánských Lázní (Plan bei Marienbad) a Cebivu (Zebau). 

Otázka 2:  Byla poštovní služba udržována během této zástupné doby (v jaké formě a jakými          prostředky)? 

Odpověď:     Ano, přeprava dopisů a balíčků včetně telefonních služeb. Korespondence ze všech 6 výše zmíněných míst musela jít přes poštovní uřad Konstantinovy Lázně a byla převážena auty Wehrmachtu. 

Otázka 3:    Měly známky s tímto zvláštním přetiskem během této přestupné doby skutečně uřední platnost, jaké hodnoty a kolik známek bylo přetištěno? 

Odpověď:  Přetisk zněl „Sudetenland“ a byl napříč přes známku. Hodnoty a počty přetištěných známek jsou uvedeny v příloze. 

Otázka 4: Odkud jste vzali a jak jste vybrali známky určené k přetisku? 

Odpověď:  Ze zásob dřívějšího poštovního úřadu podle předchozích záznamů pražského Poštovního ředitelství. 

Otázka 5:  Jak byly známky „osvobozeného vydání Konstantinových Lázní“ uvedeny do oběhu? 

Odpověď:  Známky byly prodávány na poštovní přepážce (každému a bez přirážky k hodnotě známky). 

Otázka 6:  Byly tyto známky přístupné všem? 

Odpověď:  Každý mohl tyto známky zakoupit na přepážkach pošty. V době 2. – 10. 10. 1938 jich nejvíce koupili vojáci Wehrmachtu a použili je na zaslání dopisů domů do své vlasti. 

Otázka 7:  Měly tyto uřední známky plnou a neomezenou platnost? Jaké bylo tehdy poštovné? 

Odpověď:  Ano měly. Vnitrostátní i mezinárodní. 

 1. Vnitrostátní:
  • Pohlednice 50 haléřů
  • Dopisy        1 koruna
  • Expresní dopisy   3 koruny 
 1. Mezinárodní:
  • Pohlednice 1.20 haléřů
  • Dopisy        2 koruny
  • Expresní dopisy    4.50 koruny 

Otázka 8:  Můžete úředně potvrdit, že tyto známky byly používány často a ve velkých počtech? 

Odpověď:  Byly používány často a ve velkém množství příslušníky Wehrmachtu pro jejich korespendenci  s domovinou. 

Otázka 9:  Jak byly tyto přetisky frankovány? 

Odpověď:  Byly frankovány úředním česko-německým razítkem „Konstantinovy Lázně – Konstantinsbad“        s písmenem „a“. Od 8. 10. 1938 bylo odstraněno české označení místa. 

Otázka 10:   Jak byl proveden přetisk? 

Odpověď:     Strojní knihtisk. Byl schválen představeným pošty a notářem. Přetisk provedla tiskárna „Metka“ v Bezdružicích (Weseritz). 

Otázka 11:  Z jakého důvodu byly tyto přetisky provedeny a úředně vydány? 

Odpověď:  Přetisky známek byly zhotoveny především z poštovních důvodů. Představený pošty měl za povinnost udržet v chodu poštovní služby, a protože nebyly dodány žádné nové známky,  muselo se přistoupit k přetisku českých. Přetisky sloužily v době, kdy se Češi stáhli, až po dobu převzetí úřadu říšskou poštou. Představený pošty jednal v zájmu všeho obyvatelstva a Wehrmachtu, který neměl žádné poštovní spojení s vlastí. Jeden exemplář z každé hodnoty byl uchován pro poštovní archív. 

 

                                                                                                                                                                           S německým pozdravem!  Představený pošty Schmidt. 

Státní znak

Konstantinovy Lázně přetisk české známky Státní znak Michel. 1 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 1 (150 ks)
Auctioneers Felzmann #161 - Lot 5615 - Start 160 Euro - Prodáno 144 Euro
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Státní znak Michel. 2 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 2 (150 ks)
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Státní znak Michel. 3 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 3 (150 ks)
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Státní znak Michel. 4 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 4 (150 ks)
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Státní znak Michel. 5 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 5 (150 ks)

Portréty

Konstantinovy Lázně přetisk české známky Portréty Michel. 6 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 6 (150 ks)
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Portréty Michel. 7 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 7 (150 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 8560 - Start 120 Euro - Prodáno 240 Euro
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Portréty Michel. 8 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 8 (150 ks)
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Portréty Michel. 9 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 9 (20 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 8562 - Start 800 Euro - Prodáno 1300 Euro
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Portréty Michel. 10 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 10 (150 ks)
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Portréty Michel. 11 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 11 (150 ks)

Krajiny, hrady, města

Konstantinovy Lázně přetisk české známky Michel. 12 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 12 (50 ks)
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Michel. 13 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 13 (50 ks)
Michel. 14 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 14 (50 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 8567 - Start 450 Euro - Prodáno 600 Euro
Michel. 15 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 15 (50 ks)
Michel. 16 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 16 (20 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 7587 - Start 800 Euro -Prodáno 1800 Euro
Michel. 17 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 17 (20 ks)
Michel. 18 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 18 (20 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 7589 - Start 800 Euro - Prodáno 2200 Euro
Michel. 19 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 19 (5 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 7590 - Start 2000 Euro - Prodáno 7500 Euro
Konstantinovy Lázně přetisk české známky Mi. 20 1938 Sudety | Sudetenland
Mi. 20 (5 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 7591 - Start 2000 Euro - Prodáno 7500 Euro
Michel. 21 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 21 (5 ks)

150. výročí narození J. E. Purkyně

Michel. 22 Purkyne 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 22 (20 ks)
Auktionshaus Edgar Mohrmann #211 - Lot 1511 - Start 1000 Euro - Prodáno 1100 Euro
Michel. 23 Purkyne 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 23 (20 ks)
Michel. 22 ZFw Purkyne 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 22 ZFw (? ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 7593 - Start 1800 Euro - Prodáno 2400 Euro
Michel. 23 ZFw Purkyne 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 23 ZFw (? ks)

Smuteční

Michel. 24 Masaryk 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 24 (20 ks)
Michel. 25 Masaryk 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 25 (10 ks)
Michel. 25 ZFw 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 25 ZFw (1 ks)
Heinrich Koehler Auktionen #364 - Lot 7596 - Start 1500 Euro - Prodáno 3800 Euro

Dětem

Michel. 26 Masaryk 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 26 (20 ks)
Michel. 27 Masaryk 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 27 (20 ks)

20. výročí bojů čs. legií

Michel. 28 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 28 (50 ks)
Michel. 29 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 29 (50 ks)
Michel. 30 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 30 (50 ks)
Michel. 28 ZFw 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 28 ZFw
Michel. 29 ZFw 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 29 ZFw
Michel. 30 ZFw 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 30 ZFw
Auctioneers Felzmann #161 - Lot 5625 - Prodáno 800 Euro

X. všesokolský slet v Praze

Michel. 31 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 31 (50 ks)
Auktionshaus Christoph Gärtner #42 - Lot 16030 - Start 900 Euro - Prodáno 1100 Euro
Michel. 31 ZFw 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 31 ZFw (6 ks)
Michel. 32 ZFw 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 32 ZFw (6 ks)
Michel. 33 ZFw 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 33 ZFw (6 ks)

Výstavy v Plzni a v Košicích

Michel. 34 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 34 (100 ks)
Michel. 35 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 35 (100 ks)
Michel. 34 WZ 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 34 WZ. (2 ks)
Auctioneers Felzmann #161 - Lot 5629 - Prodáno 1600 Euro
Michel. 35 SZ 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 35 SZ (10 ks)
Auktionshaus Ulrich Felzmann #161 - Lot 5631 - Prodáno 1650 Euro

Poštovní celistvosti

Michel. 27 a 27 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 26 a 27 s razitkem "5.X.38 - 8" hodin
Auktion Gärtner - Lot 16664 - Prodáno 1800 Euro
Michel. 31 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 31 s razitkem "5.X.38 - 18" hodin
Michel. 11 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 11 (3x) s razítkem "Marienbad 1 - 10.X.38 - 10" hodin
Michel. 3 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 3 s razítkem "Plan bei Marienbad"
Auktionshaus Ulrich Felzmann #161 - Lot 5628 - Prodáno 140 Euro
Dopis 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad | Plan bei Marienbad
1, 2, 3, 5, 35 s razítkem "Plan / 4.X.38 - 12" (Plan bei Marienbad)
Dopis 1938 Sudety | Sudetenland | Konstantinsbad
Mi. 8, 11, 24, 29 ZFw na dopise s razítkem "8.X.39 - 6" hodin (nacionalizace poštovního razítka)

Zdroje: 

 1. Handbuch der Sudetenphilatelie, Gerhard A. Späth (2021)
 2. Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes, J. Hugo Hörr (1941/1963)
 3. Michel – Deutschland-Spezial (2021)
 4. Sudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel, Julius Bochmann (1939)

Přihlášení k odběru novinek

Zadejte svou emailovou adresu a my vás budeme informovat o nových článcích a zajímavostech ze světa přetisků Sudet a Moravské Ostravy.