Přetisky Sudet a Moravské Ostravy

Tato stránka o přetiscích Sudet a Moravské Ostravy, si klade za cíl představit českým sběratelům a badatelům toto provizorní vydání a podnítit je ve sběru informací a doplnění tohoto článku.

Tímto článkem jsem chtěl požádat další sběratele těchto provizorii, kteří vědí více o sdílení informací.

Tyto nové informace bych přidával do těchto článků.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno