Přetisky Sudet a Moravské Ostravy

Liberec / Reichenberg

Liberec /
Reichenberg

Tento krátký přehled přetisků Liberce (Reichenberg) si klade za cíl představit českým a slovenským sběratelům a badatelům toto provizorní vydání a podnítit je ve sběru informací a doplnění tohoto článku. K výzkumu jsem použil německy psanou literatůru, rozhovory s Gerhardem Späthem a veřejně přístupné zdroje. Tímto článkem jsem chtěl požádat další sběratele těchto provizorii, kteří vědí více o sdílení informací. Tyto nové informace bych přidával do těchto článků. Prosím kontaktujte mě na stránce Kontakt.

Liberec leží v severních Čechách nedaleko hranic s Německem a Polskem v tzv. Liberecké kotlině, která je orámována Jizerskými horami. 

Reichenberg | Liberec | Sudetenland | německá vojska v Liberci 1938
Liberec (Reichenberg)

Troška historie

Vznik samostatného Československa a konec mocnářství byl pro většinu obyvatel převážně německého Liberce prohrou. Na Liberecku skutečně nebylo masarykovské Československo příliš podporováno. Naopak vznikla samostatná provincie Deutschböhmen, což byl takový pokus sudetských Němců udržet si určitou formu autonomie. Provincie se rozprostírala  v celém severočeském pohraničí a požadovala připojení k Rakousku. Vláda provincie s názvem Deutschböhmen sídlila  v hotelu Zlatý lev. Vydávala vlastní bankovky a dokonce vytvořila vlastní ozbrojené jednotky Volkswehr a měšťanskou domobranu, které měly udržet pořádek a zabránit převzetí samosprávy města československými orgány.   

Až měsíc a půl po vyhlášení samostatného Československa, 16. prosince 1918, obsadila Liberec československá armáda  
a postupně došlo k převzetí státních úřadů. Poslední baštou byl Liberecký magistrát, který se bránil do posledních sil. Česká strana hrozila, že vezme vzpurné radní jako rukojmí. Němci zase kontrovali výhrůžkou stávky německých dělníků. Po dni plném výhrůžek a protitahů nakonec starosta Liberce pan Bayer kapituloval a předal moc samosprávě nového státu. Generální stávka německých dělníků už byla sice poslední záchvěv snah o zachování německého pohraničí, trvale však zasela nespokojenost, která vyvrcholila příklonem k nové vlně nacionalismu, kterou ve 30. letech rozpoutal liberecký učitel a pozdější politik Konrad Heinlein. 

Z Liberce se mělo stát hlavní město Říšské župy Sudety. Měl se splnit sen, o který se pokusili příznivci Deutschböhmen  
v roce 1918. Tyto vize předběhly i Mnichovskou dohodu z 30. září 1938, která zpečetila osud celistvého Československa  
a naopak naplnila sny nacionalistů a separatistů. Československo muselo do 10. října postoupit své pohraničí Německu. Po přechodném období vznikl 15. 4. 1939 Zákonem o členění sudetoněmeckého území útvar Reichsgau Sudetenland (Říšská župa Sudety) v čele s Konrádem Henleinem jako říšským místodržícím. Takzvaný Velký Liberec se měl stát hlavním městem Říšské župy Sudety. Už 18. října 1938 byla starostou Röhnem svolána porada o problému a do 11. února 1939, za přispění Henleina i vládního prezidenta Hanse Krebse, bylo jasno. K 1. květnu 1939 se Liberec rozšířil o 13 obcí a stal se největším městem v Sudetské župě. 

Reichenberg | Liberec | Sudetenland | německá vojska v Liberci 1938
Němečtí vojáci před radnici v Liberci

Přetisky Liberce

Přetisk československých poštovních známek probíhal od odpoledne 8. 10. 1938 do večera 16. 10. 1938. Zakázka na výrobu gumového razítka byla zadána firmě  Alfred Elstner v Rosenthallu. Přetisk byl proveden gumovým razítkem na Hlavním poštovním úřadě v Liberci a poté byly známky prodávány na přepážkáchZnámky na přetisk byly sesbírány z trafik  a obchodů v okolí. Některé však již bez poštovní platnosti. Přetisknuté známky se prodávaly s přirážkou 50 haléřů a později s přirážkou 1 Kčs. Tato přirážka byla použita na financování SdP a „zimní pomocWehrmachtu. Podařilo se vybrat 2 120 říšských marek. Z toho můžeme vyvodit, že bylo přetištěno asi 24 500 československých známek. 

S koncem poštovní platnosti  k 17. 10. 1938 bylo možné tyto známky vyměnit za říšské v poměru 10 Kčs = 1 Marka. Zbytky byly poslány do Berlína. V posledních dnech platnosti se používala kombinace německe a československé přetištěné známky. 

Jak píše Dr. Horr v jeho knize, bylo asi 80 % známek hned použito a ofrankováno oslavným razítkem. Známky  
s přetištěným kupónem a neoznačené známky jsou velmi vzácné. Přestože poštovní úředníci pracovali ve spěchu, přetisk 
byl prováděn precizně. Obrácené přetisky se objevují jen zřídka. Tyto zvláštnosti vznikaly, když byla úředníkům při přetisku nachystána obrácená známka, kterou přehlédli. Pro převrácené přetisky je typické, že oslavné razítko/ znehodnocení je v horní části. Úředník dostal na přetisk již převrácenou známku. 

11K
30K
138K

Inkoust použitý na přetisk měl černo-fialovou barvu a později šedo-černou barvu. Byla použita 4 gumová razítka. 

Razítko Typ 1.

Typ 1.

Toto razítko je velmi podobné razítku z Vratislavic (Maffersdorf). Vykřičník pod slovem sind je umístěn mezi písmena „i“ a „n“. Když nakreslíme přímku, která vede kolem pravého horního břevna hákového kříže, tak končí uprostřed „W“ ve slově wir. 

U dalších razítek 2–4 je vykřičník vždy pod písmenem „i“ ve slově sind. 

Razítko Typ 2.

Typ 2.

 U razítka typu 2 rozděluje prodloužení pravého horního břevna kříže levou stranuW“. 

Razítko Typ 3.

Typ 3.

Razítko typu 3 o něco menší hákový kříž. Prodloužením pravého horního břevna hákového kříže se dotkneme „W“ zespodu. Toto razítko se používalo u malých známek jako např. novinových. 

Razítko Typ 4.

Typ 4.

U čtvrtého razítka je hákový kříž silně nakloněný nalevo. Kvůli častému používání se deformoval vykřičník. 

Oslavné razítko

Na oslavu těchto událostí bylo zhotoveno oslavné razítko, které se používalo na znehodnocení známek. 

Velké oslavné razítko

Toto razítko se objevuje v několika variantách. U některých je označení měsíce října napsáno velkými písmeny „OKT.“ (Oktober) a před označením dne 8 je pomlčka. Toto razítko se používalo na začátku platnosti přetisku při vstupu německých vojsk. Druhá varianta nemá před označením dne 8 pomlčku. Této varianty existuje více typů. U poslední varianty je měsíc označen písmenemX“. 

1. varianta
2. varianta
3. varianta

Zajímavostí je, že toto razítko nápis „Deutsche Reichspost“ (Německá říšská pošta). Liberec byl obsazen německými vojáky 2. 10. 3. 10. Řišská pošta v době ješte nepřebrala poštovní uřady, stalo se tak kolem 20. 10. Pravděpodobně se tak stalo bez oficiálního povolení Řiše, ale Říšská pošta uznávala razítka i přetištěné známky. 

Malé oslavné razítko

Toto razítko na sobě datum 10. 10. 38. Zajímavé je, že toto malé razítko na sobě nemá nápis „Deutsche Reichspost“. Jako datum osvobození bylo použito 10. 10., ačkoliv němečtí vojáci vstoupili do Liberce 2. 10. a 3. 10. Pravděpodobně se datum vztahuje k uplnémuosvobození“ a jeho oslavám. 

Reichenberg | Liberec | Sudetenland | německá vojska v Liberci 1938
1. varianta

Poštovní razítko Liberce

  Podle knihySudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel 1939používal Liberec československé razítko typu4 a“ v černé barvě 

Aš přetisk známky - sudety - sudetenland - poštovní razítko

Nacionalizovaná razítka: 

       Reichenberg 2 –  s písmeny – b, d 

       Reichenberg 3 –  s písmeny – 4b, 5a, 7a 

Krajiny, hrady, města

Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 18 | Sudety známky
Mi. 18 (10 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 25 | Sudety známky
Mi. 25 (600 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 26 | Sudety známky
Mi. 26 (380 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 27 | Sudety známky
Mi. 27 (250 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 28 | Sudety známky
Mi. 28 (400 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 29 | Sudety známky
Mi. 29 (300 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 30 | Sudety známky
Mi. 30 (150 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 31 | Sudety známky
Mi. 31 (180 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 32 | Sudety známky
Mi. 32 (100 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 33 | Sudety známky
Mi. 33 (70 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 35 | Sudety známky
Mi. 35 (500 ks)

Letecké

Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 36 | Praga
Mi. 36 (400 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 37 | Sudety známky
Mi. 37 (400 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 38 | Sudety známky
Mi. 38 (150 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 39 | Sudety známky
Mi. 39 (100 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 40 | Sudety známky
Mi. 40 (50 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 41 | Sudety známky
Mi. 41 (50 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 42 | Sudety známky
Mi. 42a (30 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 43B | Sudety známky
Mi. 43B (20 ks)

Novinové - holubice

Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 55 | Sudety známky
Mi. 55 (650 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 56 | Sudety známky
Mi. 56 (100 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 57 | Sudety známky
Mi. 57 (480 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 58 | Sudety známky
Mi. 58 (450 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 59 | Sudety známky
Mi. 59 (500 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 60 | Sudety známky
Mi. 60 (430 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 61 | Sudety známky
Mi. 61 (280 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 62 | Sudety známky
Mi. 62 (250 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 63 | Sudety známky
Mi. 63 (180 ks)

20. výročí bitvy u Arrasu

Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 102 | Sudety známky
Mi. 102 (100 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 103 | Sudety známky
Mi. 103 (100 ks)

Malá dohoda

Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 118 | Sudety známky
Mi. 118 (80 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 119 | Sudety známky
Mi. 119 (70 ks)

BIT 1937

Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 125 | Sudety známky
Mi. 125 (200 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 126 | Sudety známky
Mi. 126 (200 ks)

Bloky

Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel Block 1 | Bratislava
Block 1 (350 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel Block 2 | Bratislava
Block 2 (? ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel Block 3 | Masaryk
Block 3 (40 ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel Block 4 | Praga
Block 4 (300 ks)

Poštovní celistvosti

Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel A6
A6 ve svítkové úpravě
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 95
95 (? ks)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Michel 96
96 (unikát)
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Dopis
Dopis na firemní obálce Škoda do Altenburgu
Liberec přetisk známky | sudety | sudetenland | Reichenberg Dopis
Dopis s 11s do Berlína
Dopis s Mi. 130 (180 Ks)

Dopisnice

Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P1
Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P1 I (bez obrázku)
Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P2 ohraničení z lipových listů. Vlevo nahoře prodejní cena (vydání 1937).
Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P2 I ohraničení z lipových listů. Vlevo nahoře prodejní cena (vydání 1937).
Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P2 II ohraničení z lipových listů. Vlevo nahoře prodejní cena (vydání 1937).
Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P4 obrázek 1
Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P4 obrázek 3
Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
P4 obrázek 5
Liberec | Reichenberg | Dopisnice | Ganzsache | Sudety | Sudetenland
Beneš obrázek 6
Beneš obrázek 8

Zdroje:

1. Handbuch der Sudetenphilatelie, Gerhard A. Späth (2021)

2. Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes, J. Hugo Hörr (1941/1963)

4. Michel – Deutschland-Spezial 2021

5. POFIS Československo 1918 -1939 (2015)

6. Die Briefmarken und Sonderstempel des Sudetenlandes, Siegfried Kluge (1939)